priser stubbfräsning

Stubbfräsning är en trädgårdstjänst som ger rätt till RUT-avdrag med 50% av arbetet.

Ca 10% av kostnaden utgör material och slitage mm.

Du betalar alltså cirka 55% av kostnaden

 

Exempel: stubbe 5 dm i diameter.

Kostnad 900:-

100:- i material kvar är 800:- delat på 2 = 400:- plus materialkostnad 100:-

Kostnad efter rut 500:-

 

Priser anges innan rut-avdrag.

 

Så här mäter du stubben.

 

Ytliga rötter 250:- metern

Häckfräsning 250:- metern 50cmm bredd.

 

Mått i decimeter på stubbens diameter vid marknivå.

dm

2,0        450:-

3,0        600:-

4,0        750:-

5,0        900:-

6,0       1100:-

7,0       1300:-

8,0       1500:-

9,0       1800:-

10,0     2100:-

11,0      2550:-

12,0     2900:-

13,0     3300:-

14,0     3700:-

15,0     4100:-

16,0     4600:-

17,0      5100:-

18,0     5600:-

 

Återställning

Vill du att vi återställer efter fräsning kan vi åta oss det arbetet.

Detta beställes i förväg.

Vi tar då bort överblivet material (spåner) och toppfyller med jord och gräsfrö om det är gräsmatta.